VPS JAPAN-2

Bắt đầu từ
120,000đ
1 tháng

  • 1 vCPU
    ?
  • 2GB RAM
  • No limit Bandwidth
  • 20GB SSD Enterprise