VPS UK-2

Bắt đầu từ
120,000đ
1 tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 2GB RAM
 • 2TB Bandwidth
 • 20GB SSD Enterprise

VPS UK-4

Bắt đầu từ
250,000đ
1 tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 4GB RAM
 • 2TB Bandwidth
 • 30GB SSD Enterprise

VPS UK-128

Bắt đầu từ
7,000,000đ
1 tháng

 • 30 vCPU
  ?
 • 128GB RAM
 • No limit Bandwidth
 • 1TB SSD Enterprise